இந்த பதிவில் இடப்படும் இடுகைகள் காப்புரிமை பெற்றவை.

Monday, October 12, 2009

குவாண்டம் தியரியும் இருக்கும் துகள்களும்-10

அறிவியலை வரலாறா படிச்சா கொஞ்சம் குழப்பற மாதிரி தான் இருக்கும். ஏன்னா இந்த அரசர் இவ்வளவு வருடம் ஆட்சி புரிந்தார். அதன் பின் இந்த அரசர் நு படிக்கற மாதிரி இருக்காது. ஒரு மூன்று நான்கு நாடுகளின் வரலாற்றை ஒரே நேரத்தில் படிக்கற மாதிரி இருக்கும். சுருக்கமாக ஒரு நேர் கோடா இந்த மாற்றங்கள் நிகழவில்லை.

மெண்டலேவ் கூட இன்னும் இரண்டு முன்னேற்றங்களை பார்த்துட்டு அப்புறமா மத்ததுக்கு போகலாம்.

முதலில் அவகாட்ரோ எண். இது சுருக்கா என்ன சொல்லுது பார்த்தோம்னா ஒரு தனிமத்தின் மோல் என்பது குறிப்பட்ட அளவு அணுக்களையோ அல்லது மூலக்கூறுக்களையோ கொண்டது. இதயே ஒரே நிலையில் உள்ள வாயுக்கள் ஒரே அளவில் ஆன அணுக்களையோ மூலக்கூறுகளையோ கொண்டிருக்கும் என்றும் சொல்லலாம்.

அந்த அளவு

6.02214179x 1023/mole

இப்போ மோல் னா என்னா?

கார்பன்- 12 என்ற தனிமத்தின் 12 கிராம் எடை எவ்வளவு இருக்குமோ அது ஒரு மோல் என கணக்கிடப்படுகிறது.

புரியலனா திருப்பியும் ஒரு வாட்டி படிச்சா புரிஞ்சுடும். :-)

கலீலியோ காலத்திலியே கண்டுபிடிச்ச ஒன்னுதான் காற்று அழுத்தம். நம்ம புவியில் இருக்கும் காற்று நம்ம அழுத்திக்கொண்டிருக்கிறது என்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது கொஞ்சம் சுவாரசியமானது. வீட்டில் பீர் தயாரிப்பவர் ஒருவரும், வீடுகளுக்கு குழாய்கள் பதிப்பவர் ஒருவரும் ஒரு வித்தியாசமான நிகழ்வை சந்தித்தார்கள். நீர் 10 மீட்டர்/34 அடி க்கு மேல் தானாகவே போவதில்லை. கொஞ்சம் ஆராய்ந்து காற்றழுத்தம் என்ற ஒன்றை கண்டறிந்தனர்.

அடுத்து மின்சாரம், காந்தம் போன்றவை எவ்வாறு கணித்திற்குள் கொண்டுவரப்பட்டன என பார்க்கலாம்.

ராஜசங்கர்

No comments:

Post a Comment