இந்த பதிவில் இடப்படும் இடுகைகள் காப்புரிமை பெற்றவை.

Monday, October 12, 2009

குவாண்டம் தியரியும் இருக்கும் துகள்களும்-14

இது வரைக்கும் மின்காந்தம் பத்தி பார்த்தோம். இனிமேல் அணுவும் அதன் உள்ளே உள்ள பொருடகளும் எவ்வாறு கண்டறியப்பட்டது நு பார்ப்போம்.

இத எங்கேயிருந்து ஆரம்பிக்கலாம்? மைக்கேல் பாரடேயில் இருந்தே ஆரம்பிக்கலாம். மைக்கேல் பாரடே ஒரு பரிசோதனையில் ஒரு விதமான ஒளியை பார்த்தார். ஒரு கண்ணாடி குழாயில் இருந்து காற்றை வெளியேற்றி விட்டு அதில் உள்ள நேர் மற்றும் எதிர் மின்கம்பியில் மின்சாரம் செலுத்தும் போது கண்ணாடிக்குழாயில் ஒர் ஒளித்துண்டு தெரிந்தது. 

மைக்கேல் பாரடே இந்த கண்டுபிடிப்ப வெளியிட்டதுக்கப்புறம், ஹென்ரிச் கிஸ்ஸெலர் என்பவர், அந்த கண்ணாடிக்குழாயின் காற்றழுத்தத்தை புவிக்காற்றழுத்தில் ஆயிரத்தில் ஒரு பங்காக்கிவிட்டு அதே சோதனையை திரும்பவும் செய்தபொழுது அந்த கண்ணாடிக்குழாய் முழுவது ஒளிர்ந்தது. அந்த குழாய்களை அவர் பெயரிலியே கிஸ்ஸெலர் குழாய்கள் என்று அழைத்தனர்.

அதுக்கப்புறம் வில்லியம் குரூக்ஸ் என்பவர் அந்த குழாயில் உள்ள காற்றழுத்தத்தை முன்பிருந்ததை விட இருமடங்காக குறைத்தார். அந்த கண்ணாடிக்குழாயில் இதே பரிசோதனையை செய்யும் பொழுது எதிர் மின்கம்பியின் முன் ஒரு சிறிய இருட்டு தென்படுவதை பார்த்தனர். காற்றழுத்தத்தை குறைக்க குறைக்க அந்த இருட்டு இருக்கும் இடம் அதிகமாகிக்கொண்டே சென்றது. அதே நேரம் நேர் மின் கம்பி ஒளிர ஆரம்பித்தது.

ஜான் ஹிட்டாப் என்பவர் இத பார்த்து ஏதோ ஒன்று எதிர் மின்கம்பியில் இருந்து நேர் மின்கம்பிக்கு போகிறது என ஊகித்தார். அந்த ஊகம் பின்பு பரிசோதனைகளால் உறுதிப்படுத்தப்பட்டது. அந்த ஒன்றுக்கு கேதோடு கதிர்கள் என பெயர் வைக்கப்பட்டது.

அந்த கதிர் என்ன என்பதில் நிறைய விவாதங்கள் நடந்தன. ஜே.ஜே தாம்ஸ்சன் என்பவர் அந்த கதிர்களில் உள்ள துகள்களின் நிறையை அளந்தார். அது ஹைட்ரஜன் அணுவைவிட 1800 மடங்கு குறைவாக இருந்தது. கேதோடு கதிரில் உள்ளவை எலக்ட்ரான் என அழைக்கப்பட்டன.

இதுதான் முதலில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அணுவைவிட சிறிய துகள். அதுக்கப்புறம் இந்த கண்டுபிடிப்புகள் நாலுகால் பாய்ச்சலில் வேகம் எடுத்தன.

ராஜசங்கர்

No comments:

Post a Comment