இந்த பதிவில் இடப்படும் இடுகைகள் காப்புரிமை பெற்றவை.

Sunday, October 25, 2009

குவாண்டம் தியரியும் இருக்கும் துகள்களும்-16

அணு வின் துகள் கள் மற்றும் குவாண்டம் தியரி எப்படி வந்தது நு தெரிஞ்சுக்கறதுக்கு முன்னாடி, எந்த எதெந்த கண்டுபிடிப்புகள் எப்போ கண்டுபிடிக்கப்பட்டன நு தெரிஞ்சுக்கலாம். இது அந்த ஆராய்ச்சிகள் எப்படி ஒரு முடிவுக்கு வந்தன னு புரிஞ்சுக்க உதவும்.

1803 - ஜான் டால்டன் - அணுக்கள் கோள் வடிவமுடையவை எனும் அணுக்கொள்கையை உருவாக்கிய்வர்

1832 - மைக்கேல் பாரடே - வேதிவினை மூலமாக மின்சாரம் உருவாக்கிய்வர். மின் வேதியியல் இவரால் உருவாக்கம் பெற்றது.

1869 - திமித்ரி மெண்டலேவ் - தனிம வரிசை அட்டவணையை உருவாக்கிய்வர்

1873 - ஜேம்ஸ் கிளர்க் மேக்ஸ்வேல் - மின்சாரம் மற்றும் காந்தபுலம் இரண்டையும் இணைத்து மின்காந்த கொள்கையை உருவாக்கிய்வர்

1879 - வில்லியம் கூரூக்ஸ் - கேதோடு கதிர்கள்களை கண்டுபிடித்தவர்

1985 - வில்ஹெம் ராண்ட்ஜென் - பெயரிலி (x) கதிர்கள்களை கண்டுபிடித்தவர். இதற்காக முதல் நோபல் பரிசுசை 1901 பெற்றார்.

1896 - ஹென்ரி பெக்குரல் - தனிமங்கள் தானகவே கதிர்களை வெளியிட்டு வேறு தனிமங்களாக மாறுகின்றன என கண்டுபிடித்தார்.

1897 - ஜே.ஜே. தாம்ஸ்சன் - கேதோடு கதிர் குழாயை கொண்டு எலக்ட்ரானின் மின்னேற்றத்திற்கும் எடைக்கும் உள்ள தொடர்பை கண்டறிகிறார்.

1898 - ரூதர்போர்டு - யூரேனியம், தோரியம் தனிமங்களில் கதிரியக்கம் மூலமா வெளிவரும் கதிர்களுக்கு ஆல்பா மற்றும் பீட்டா கதிர்கள் என பெயரிட்டார்.

1898 - மேரி கியூரி - தனிமங்களில் இருந்து தானாக கதிர்கள் வெளிவரும் நிகழ்வுக்கு கதிரியக்கம் என்ற பெயர் சூட்டினார். மற்ற தனிமங்களிலும் இது நடக்கிறது என்று நீரூபித்தார்.

1900 - பிடரிக் சோடி - ஐசோடோப் மற்றும் அரை வாழ்வு கொள்கைய கண்டுபிடித்தவர்

1900 - மேக்ஸ் பிளாக் - நன்கு சூடேற்றப்பட்ட தனிமம் கவளம் கவளமாகத்தான் சக்தியை வெளியிடும் நு கண்டறிந்தவர். குவாண்டம் இயற்பியலில் தந்தை.

1906 - ஹேன்ஸ் கிகர் - ஆல்பா துகள்களை எண்ணும் கருவியை கண்டறிந்தவர்.

1911- ரூதர்போர்டு - அணுவுக்கு கரு உண்டு என்பதை கண்டறிந்தவர்.


ரூதர்போர்டு அணுவுக்கு கரு உண்டு நு கண்டுபிடிப்பதற்கு பதினொரு வருடங்களுக்கு முன்பே குவாண்டம் இயற்பியலுக்கு அடித்தளம் போட்டச்சு. இன்றைக்கு 109 வருடங்களுக்கு முன்பே அந்த கண்டுபிடிப்பு நிகழ்ந்தது.

முன்னேயே சொன்ன மாதிரி அறிவியலில் வரலாறு மற்ற வரலாற்றை படிக்கறது மாதிரி இருக்காது. ஒரே நிகழ்வை இரண்டு பேர் கூட கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க. இத கொஞ்சம் கொஞ்சமா பார்க்கலாம்.

ராஜசங்கர்

No comments:

Post a Comment