இந்த பதிவில் இடப்படும் இடுகைகள் காப்புரிமை பெற்றவை.

Monday, October 12, 2009

குவாண்டம் தியரியும் இருக்கும் துகள்களும்-2

உலகம் எதனால் ஆனது, அதை எப்படி தெரிந்து கொள்வது என்பது மனிதனுடைய தீராத தாகம். இரண்டாயிரம் வருடங்ககளுக்கு முன்பே இதை பற்றிய சிந்தனைகள் இருந்தன. முதலில் தீ,நீர்,மண், காற்று என்பனவற்றால் மட்டுமே ஆனது என்று நினைத்தனர். ஆயினும் கிரேக்கர்கள் கி.மு 500 களிலேயே அணு எனும் கொள்கைக்கு வந்துவிட்டதாக தெரிகிறது. atom  என்றால் பகுக்க முடியாது எனவும் அதுவே உலகத்தை உருவாக்குகிறது என்றும் நினைத்தனர்.

இங்கு ஒரு கேள்வி எழுகிறது. கிரேக்கர்கள் மட்டும்தான் அந்த முடிவுக்கு வந்திருந்தார்களா? இந்தியர்கள், சீனர்கள் மற்றும் எகிப்தியர்கள் ஏதும் முன்னேறவில்லையா என. அதைப்பற்றி பேச ஐன்ஸ்டன் அல்லது கார்ல் சேகன் வரை காத்திருக்கவேண்டும். இந்திய சிந்தனைகளில் இருக்கும் அணு பற்றிய கருத்துக்கள் இன்னமும் ஆராயப்படவில்லை.
கவனிக்க இந்திய சிந்தனைதான் இந்து சிந்தனை அல்ல :-)))))))))))))))

கிரேக்கர்களில் டெமொகிரடஸ் என்பர் அணு பற்றிய கொள்கையை வெளியிட்டதாக அறியப்படுகிறது. இது கிமு 450. ஆயினும் இப்போதிருக்கும் அணு பற்றிய கொள்கைகள் கிபி 1800 களில் தான் ஆரம்பித்தது. ஏன் இவ்வளவு இடைவெளி?

அதற்கான பதிலை ஆரம்பிக்கும் முன்னர், ஒரு கேள்வி
பறவையின் சிறகும் இரும்பு குண்டும் ஒரு நூறு அடி உயரத்தில் இருந்து போடப்படுகின்றன? இரும்பு குண்டுதான் முதலில் விழும். ஏன்??

மேற்கொண்டு அடுத்த மடலில்.

ராஜசங்கர்

No comments:

Post a Comment