இந்த பதிவில் இடப்படும் இடுகைகள் காப்புரிமை பெற்றவை.

Monday, October 12, 2009

குவாண்டம் தியரியும் இருக்கும் துகள்களும்-3

இரும்பு குண்டு விழுவது எடையால் அல்ல. புவியீர்ப்பு சக்தியால் தான். ஆனால் காற்றுதரும் எதிர்ப்பு விசை இரும்பு குண்டுக்கு குறைவாகவும் இறகுக்கு அதிகமாவும் உள்ளதால் தான். இதையே வெற்றிடத்தில் செய்தால் இரண்டும் ஒரே நேரத்தில் தான் விழும்.

இங்கு சில காரணிகளை நிர்ணையிக்கிறோம், எடை, நிறை,விசை, ஓட்டம், வேகம் என. இவைகளுக்கும் துகள்களுக்கும் என்ன சம்பந்தம்????

அந்த சம்பந்தத்தை ஒரே வரியில் சொல்வதானால்

எடை எங்கிருந்து வருகிறது??

புவியீர்ப்பு விசை என்கிறோம். காந்தப்புலம், மின்சாரம் என்கிறோம். இவையெல்லாம் எலெக்ட்ரான்/அணுவினால் நடக்கிறது என்கிறோம். உண்மையிலேயே அப்படியா? இதற்கான விடையறிவதற்கு முன்னால் திரும்பவும் அந்த கேள்விக்கே போவோம்.

வெற்றிடத்தில் இரண்டு பொருட்களை கீழே போட்டால் ஒரே நேரத்தில் விழும் என்று கண்டறிந்தவர் கலீலியோ. ஆம் கத்தோலிக்க சர்ச் மரண தண்டனை விதித்த கலீலியோவேதான். பூமி தான் பிரபஞ்சத்தின் ஆதாரம். பூமியைத்தான் சூரியன் சுற்றுகிறது என்றே முதலில் நம்பினர். இதற்கு தாலமி கொள்கை என்று பெயர். பெரும்பாலானோ இதையே நம்பினர்.

இது கெப்ளர், கலீலியோ முதலியோர்களால் உடைக்கப்பட்டது. இங்கு ஒன்று கவனிக்கபடல் வேண்டும். கிரேக்கர்கள் அணுவை பற்றிய கொள்கை கொண்டிருந்தது கிமு 500 களில் என்று பார்த்தோம். கலீலியோ கிபி 1500 பின் வாழ்ந்தவர் ஏன் இந்த இரண்டாயிரம் வருட இடைவெளி????


ராஜசங்கர்

No comments:

Post a Comment