இந்த பதிவில் இடப்படும் இடுகைகள் காப்புரிமை பெற்றவை.

Monday, October 12, 2009

குவாண்டம் தியரியும் இருக்கும் துகள்களும்-6

இங்க விசை என்ற ஒன்று பேசப்படுகிறது. அது நியூட்டனுக்கு முன்னாடி என்னவா இருந்திருக்கும் ?

புவியீர்ப்பு, மின்சாரம், காந்தம், வெப்பம் என நிறைய விசைகளை அன்றாட வாழ்வில் உபயோகப்படுத்துகிறோம். ஆனா கிட்டத்தட்ட இருநூறு வருடம் முன்பு???

இந்த வளர்ச்சி எப்படி வந்தது? உலகத்தை புரிந்து கொள்ளும் தேடலில் எப்படி படித்தவர்களும் படிக்காதவர்களும் கண்டு பிடிப்புகள் செய்தார்கள். இதை பத்தி புரிந்து கொள்ள அணு என்பது பற்றி என்ன கருத்து இருந்தது நு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

எங்கேயிருந்து ஆரம்பிக்க? வேறெங்கே வேதியியலில் இருந்துதான் ஆரம்பிக்க வேண்டும். ஆரம்பிக்கும் முன்னாடி ஒரு சிறு தகவல்.

"இயற்பியலார் கணிதமேதைகளுக்கு பதிலளிக்க வேண்டும். கணித மேதைகள் கடவுளுக்கு மட்டுமே பதிலளிக்க வேண்டும்".

மேற்கண்ட பழமொழி எந்த துறை எதை சார்ந்து இருக்கிறது என்று உருவகப்படுத்துகிறது. அறிவியல் துறைகளை அடுக்கி ஒரு பிரமிட் போட்டால் அடியில் கணிதம் இருக்கும். அதன் மேல் இயற்பியல் இருக்கும். அதன் மேல் வேதியியல் இருக்கும். அதற்கும் மேல் தான் எல்லாம். எனவே எல்லாவற்றிக்கும் அடிப்படை இவ்மூன்றும் தான்.

இயற்பியல் அணுவை பற்றிய அறிய வேதியியல் அணுவில் இருந்தான் தொடங்க வேண்டும்.

ராஜசங்கர்

No comments:

Post a Comment