இந்த பதிவில் இடப்படும் இடுகைகள் காப்புரிமை பெற்றவை.

Tuesday, November 17, 2009

குவாண்டம் தியரியும் இருக்கும் துகள்களும்-17

குவாண்டம் பற்றிய கண்டுபிடிப்புகள் அணுவை பற்றிய பெரும்பாலான தகவல்கள் வருவதற்கு முன்பே நடந்து நு பார்த்தோம். அதற்கு முன் கொஞ்ச வருடங்களாகவே ஒரு சிக்கல் விஞ்ஞானிகளை பாடாய் படுத்திக்கிட்டு இருந்தது.

ஒரு தனிமம் சூடுபடுத்தப்படும் போது அதிலிருந்து வரும் சக்தி அல்லது கதிர்கள் எவ்வாறு இருக்கும்? இப்போ ஏன் தனிமத்தை சூடுபடுத்தனும் அதிலிருந்து கதிர்களை கொண்டு வரனும் நு கேள்வி வருதுல்லையா? அதுக்கு பதில் உங்க வீட்டுல இன்னமும் குண்டு பல்பு இருந்தா அதில் இருக்குது. :-)

குண்டு பல்பு எப்படி வெளிச்சம் தருது? அதில் உள்ள மெல்லிய டங்க்ஸ்டன் தனிமம் சூடாக்கப்படும் போது அது வெளிச்சத்தை உமிழ்கிறது. இந்த நிகழ்வு வெப்ப கதிரியக்கம் என அழைக்கப்படுகிறது. இரும்ப சூடுபடுத்தினாலும் இந்த மாதிரி அது ஒளியை உமிழும், சுருக்கா வெப்பம் ஒளியாக மாறுகிறது. மேலும் இந்த நிகழ்வை கொண்டு சூரியன் உள்பட் நட்சத்திரங்களில் இருந்து வரும் ஒளியை கொண்டு அது எவ்வளவு வெப்பம் கொண்டுள்ளது நு கண்டறிய முடியும்.

ஒரு உருவம் அதன் மீது வீசப்படும் வெப்பக்கதிர்களை முழுமையாக ஏற்றுக்கொண்டால் அது கறுப்பு உரு என அழைக்கப்படுகிறது. அதிலிருந்து வரும் கதிரியக்கம் கருப்பு உரு கதிரியக்கம் என அழைக்கப்படுகிறது. பிளாங்க் கு முன்னாடியே இந்த கருப்பு உரு கதிரியக்கம் பற்றிய விதிகள் இருந்தன். வீன்ஸ் விதி, ரேலி-ஜீன்ஸ் விதி போன்றவை இந்த கருப்பு உரு கதிரியக்கம் பற்றி விளக்க முயற்ச்சித்தன. ஆனால் அந்த விதிகள் இதை முழுமையாக விளக்க முடியல.

பிளாங்க் கின் விதி இதுதான், சக்தி = பிளாங்க் மாறா எண் x கதிரின் அலைவரிசை.

பிளாங்க் அந்த உருவிலிருந்து வெளிப்படும் சக்தியானது பொட்டலம் பொட்டலமா வெளிப்படுது நும் சொன்னார். ஆனா ஒளியும் அவ்வாறு வெளிப்படுது நு சொல்லல. அதுக்கு ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டன் வரைக்கும் காத்திருக்கனும்.

ராஜசங்கர்

No comments:

Post a Comment