இந்த பதிவில் இடப்படும் இடுகைகள் காப்புரிமை பெற்றவை.

Tuesday, November 17, 2009

குவாண்டம் தியரியும் இருக்கும் துகள்களும்-18

போன பதிவில் பிளாங்க் இந்த கரும்பொருள் கதிர்வீச்சு பற்றி கண்டுபிடித்த பற்றி பார்த்தோம். அந்த முன்னேற்றமும் அணு பற்றிய கொள்கைகளில் இருந்த முன்னேற்றமும் பார்ப்போம். பிளாங்க் கண்டுபிடிச்சது 1901. ஐன்ஸ்டைன் 1905 ல சிறப்பு சார்பியல் கொள்கையை வெளியிடுகிறார். இப்படியா ஒரு பக்கம் இந்த குவாண்டம் பற்றிய கொள்கைகள் போய்கொண்டிருந்தன.

அணுவைப்பற்றிய ஒரு முழு அமைப்பு 1926 ல்லில் தான் கிடைத்தது. அதுக்கு முன்னாடியே சில அமைப்பு கருதுகோள்கள் இருந்தன. ஆனால் அவைகள் எல்லாம் ஒரு குத்து மதிப்பா த்தான் கணித்தன. சோதனை தகவல்கள் வர வர அவை கைவிடப்பட்டன். ரூதர்போர்டு 1911 ல்லில் வெளியிட்ட அணு அமைப்பு கிட்டத்தட்ட ஒத்து வந்தது. அதையே கொஞ்சம் மாற்றி நீல்ஸ் போர் வெளியிட்ட அணு அமைப்பு ஹைட்ரஜன் போன்ற எளிமையான அணுக்களின் அமைப்பை விளக்கினாலும் அணுக்களின் முழுமையான அமைப்பை விளக்க முடியல. அணு சுழற்பாதை அமைப்புதான் அணுக்களின் அமைப்பை நன்றாக விளக்குது. ஆனா அது விளக்க கொஞ்சம் கடினம். அதனால முதல்ல நீல்ஸ் போர் அமைப்ப பார்க்கலாம்.

சூரியனை பூமியும் மற்ற கிரகங்களும் சுற்றும் அமைப்ப எடுத்துக்கோங்க. இங்க சூரியன் இருக்கும் இடத்தில் அணுவின் கரு இருக்கிறது. கோள்கள் எல்லாம் எலக்ட்ரான்கள். அணுவின் கரு வை கிட்டத்தில் சுற்றும் எலக்ட்ரான்கள் குறைந்த சக்தி நிலையில் இருக்கின்றன. அணுவை விட்டு தூரத்தில் சுற்றும் எலக்ட்ரான்கள் அதி சக்தி நிலையில் உள்ளன. இப்பொழுது அதி சக்தி நிலையில் உள்ள எலக்ட்ரான் குறைந்த சக்தி நிலைக்கு போகும் போது இரண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் சக்தியாக வெளியேற்றப்படுகிறது.

இது இவ்வளவு சுருக்கா சொல்லிட்டாலும் அப்படியில்லை. இதில் உள்ள ஒவ்வொன்றையும் எப்படி கணக்கிடுறாங்க என்பதற்கு நிறைய கணக்கு போடனும். சரி இதில் என்ன பிரச்சினை இருந்தது. ஐன்ஸ்டைன் அதை எப்படி விளக்கினார் என்பதெல்லாம் நாளைக்கி.

ராஜசங்கர்.

No comments:

Post a Comment