இந்த பதிவில் இடப்படும் இடுகைகள் காப்புரிமை பெற்றவை.

Friday, November 20, 2009

குவாண்டம் தியரியும் இருக்கும் துகள்களும்-20

குவாண்டம் இயற்பியலின் தந்தை நு மேக்ஸ் பிளாக்ங் க சொன்னாலும் அதுக்கு ஒரு வடிவம் கொடுத்தவர் ஐன்ஸ்டைன் தான். அது எப்படிநு பார்ப்போம்.

ஒளி ஒரு பொருள் மீது விழுந்தா அந்தப்பொருள் எலக்ராட்ன்களை உமிழும் என்பது 1887 லிலேயே ஹென்ரிச் ஹெர்ட்ஸ் என்பவரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இவர் தான் மேக்ஸ்வேல்லின் மின்காந்தகொள்கைக்கான சமன்பாடுகளை எளிமைப்படுத்தியவர். இந்த விளைவு கொஞ்சகாலத்திற்கு அப்புறம் தூசு படிய ஆரம்பித்தது மறக்கப்பட்டது. 1902 ல்லில் தனிமங்களின் மீது விழும் ஒளியின் அலைவரிசை அதிகரிக்கப்படும் போது அதில் இருந்து உமிழப்படும் எலக்டரான்களின் ஆற்றலும் அதிகரித்தது என அறியப்பட்டது. இந்த கண்டுபிடிப்பு ஒரு சிக்கல கொண்டுவந்தது.

இது ஒளியின் அலைக்கோட்பாட்டுக்கு ஒத்து போகல. ஒளியின் அலைக்கோட்பாட்ட சுருக்கா சொல்லனும் னா அவை நீரின் பரப்பில் அலை வந்தா எப்படி இருக்குமோ அப்படி இயங்கும். மேக்ஸ்வெல் ஒளி அலைகளும் மின்காந்த அலைகளும் ஒன்றே போல் இயல்பு கொண்டவை நு நிரூபித்து இருந்தார். இந்த கொள்கை எல்லா வகையான ஒளி விளைவுகளையும் விளக்கியது. இப்பதான் ஐன்ஸ்டைன் உள்ளே வரார். அவர் இந்த எலக்ட்ரான்கள் எப்படி உமிழப்படுகின்றன நு விளக்கினார். இந்த விளக்கத்திற்கு தான் அவருக்கு 1921 னின் நோபல் பரிசு கிடைத்தது. ஆமா அவர் சொன்ன சிறப்பு சார்பியல் தத்துவத்திற்கோ அல்லது பொது சார்பியல் தத்துவத்திற்கோ கிடைக்கல. :-)

ஐன்ஸ்டைன் சொன்னது மிக எளிது. ஒளி குவாண்டாவா (குண்டாவா இல்ல, துகள்கள் ) பயணப்படுது. அந்த ஒளித்துகள்கள் தனிமத்தின் மீது விழும் போது அந்த துகள்களின் ஆற்றலுக்கு ஏற்ப எலக்ரான்கள் உமிழ்ப்படுகின்றன. நமக்கு எலக்ட்ரான்கள் மின்சாரம் மற்றும் வெப்பம் கடத்துதலுக்கு காரணம் நு தெரியும். அதனால இது ஒளி-மின் விளைவு நு அழைக்கபடுகிறது.

அறிவியலில் இப்ப நாம பார்த்தது ஒரு எப்போதும் நடக்கும் நிகழ்வு. ஒரு நிகழ்வு நடக்கும்போது அதை கொள்கைரீதியா விளக்க முடியாம போலாம். இந்த மாதிரி விளக்கம் இல்லாத நிகழ்வுகள் முதலில் ஆராயப்பட்டு பின் விளக்கப்படும். மருத்துவத்தில் ஏன் புற்று நோய் வருது அப்படீனு யாருக்கும் தெரியாது. சிலருக்கு வந்து குணமாகும் அதுவும் ஏன் நு தெரியாது :-) இந்த மாதிரி நிறைய குவாண்டம் பத்தி படிக்கறப்ப அடிக்கடி வரும்.

போட்டான் பத்தி நாளைக்கி.

ராஜசங்கர்

No comments:

Post a Comment