இந்த பதிவில் இடப்படும் இடுகைகள் காப்புரிமை பெற்றவை.

Tuesday, November 24, 2009

குவாண்டம் தியரியும் இருக்கும் துகள்களும்-21

போன மடலில் ஒளியின் அலை பண்பை பற்றி சொல்லியிருந்தேன். ஐன்ஸ்டைன் ஒளி துகளாகவும் இருக்குநு சொன்னார் எனவும் சொல்லியிருந்தேன். இப்ப நியாயமா ஒரு சந்தேகம் வரனும். ஒளி அலையாகவும் துகளாகவும் இருக்கா? ஆமாம் ஒளி அலையாகவும் துகளாகவும் இருக்கு. இது அலை-துகள் இருமை என அழைக்கப்படுகிறது. குவாண்டம் கொள்கையில் முக்கியமான பகுதியே இதுதான். எப்படி ஒளி ஒரே நேரத்தில் இரண்டாகவும் இருக்க முடியும் நு கேட்டா அது தவறான கேள்வி. அப்ப சரியான கேள்வி? ஒளி எப்போது அலையாகவும், எப்போது துகளாகவும் இருக்குநு கேக்கனும்.

இந்த அலை-துகள் இருமை என்பது ஒளியோட மட்டும்தான் நின்னுடுதா? வேற துகளின் இயல்பும் அலையாக இருக்குமா? இருக்கலாம். அது என்ன இருக்கலாம். இருக்கு இல்லை நு சொல்ல முடியாதா? ஆமாம் அப்படி சொல்ல முடியாதா நு கேட்ட அதுவும் குவாண்டம் கொள்கையின் ஒரு பகுதிதான்.

இதயெல்லாம் பாக்கறதுக்கு முன்னாடி சில கண்டுபிடிப்புகளை பார்த்துட்டு அப்புறமா இதெயெல்லாம் விரிவா பார்க்கலாம்.

ராஜசங்கர்

No comments:

Post a Comment