இந்த பதிவில் இடப்படும் இடுகைகள் காப்புரிமை பெற்றவை.

Friday, January 29, 2010

குவாண்டம் தியரியும் இருக்கும் துகள்களும்-33

அணுவுக்கு உள்ளே இருக்கும் துகள்ளும் துகள்களால் ஆனவை என்று முன்பே பார்த்திருக்கிறோம். அத எப்போ கண்டுபிடிச்சாங்க என இந்த பதிவில் பார்க்கலாம்.

போட்டான் எனறு அழைக்கபடும் துகள் தான் முதலா அணுவுக்கு இல்லாம வெளியே கண்டறியப்பட்ட துகள். இதைப்பத்தி முன்னாடியே பார்த்தாச்சு இல்லையா. அதனால மத்த துகளான நீயூட்ரினோ, போசான், பியான் என பார்ப்போம்.

நீயூட்ரினோ பத்தி 1930 ல்லியே ப்பவுலி என்பவர் நீயூட்ரினோ என்பவை இருக்கலாம் என கருதினார். ஒரு அணு மாறுபாடு நிகழ்வை விளக்குவதற்க்கான சமன்பாட்டில் வந்த சிக்கலை நீக்குவதற்க்காக இப்படீ ஒரு துகள் இருக்கலாம் என்று ஒரு கருதுகோள் ஒன்றை வெளியீட்டார்.

இந்த நீயூட்ரினோவை கண்டு பிடிக்கறது ஒரு சிக்கல் இல்ல நிறைய சிக்கல் இருந்தது. அது கீழ்க்கண்ட பண்புகளை கொண்டிருந்தது.

1. ஒளியின் வேகத்திற்கு இணையாக செல்லக்கூடியவை. எடை மிக்குறைவு.
2. மின்காந்த விசைகளால் பாதிக்கப்படாது
3. எந்த பொருள்கள் உள்ளேயும் ஊடுருவி செல்லும்.

இதனால 1959 ல் தான் இந்த நீயூட்ரினோ இருப்பதை உறுதிப்படுத்த முடிந்தது. அப்படி கண்டுபிடிச்சவங்களுக்கு 1995 ல் நோபல் பரிசும் கொடுத்தாங்க.

1962 ல் வேறு மாதிரியான் நீயூட்ரினோக்களும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. மேலும் இந்த நீயூட்ரினோவுக்கும் எதிர் துகள்கள் இருப்பதும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன.

இவை பற்றி அடுத்த பதிவில்

No comments:

Post a Comment