இந்த பதிவில் இடப்படும் இடுகைகள் காப்புரிமை பெற்றவை.

Friday, February 19, 2010

அறிவிப்பு

நண்பர்களே,

சொந்த வேலை பளு அதிகமாக இருப்பதால் இத்தொடரை தொடர முடியவில்லை. மேலும் இன்னும் மூன்று வாரங்கள் இணைய இணைப்பு இல்லாமல் இருப்பதால் பங்குனி முதல் வாரத்தில் (ஆங்கிலம் மார்ச் இரண்டாம் வாரம்) இருந்து இத்தொடர் தொடரப்படும்.

தடங்கலுக்கு வருந்துகிறேன்.

ராஜசங்கர்.

No comments:

Post a Comment