இந்த பதிவில் இடப்படும் இடுகைகள் காப்புரிமை பெற்றவை.

Friday, May 28, 2010

குவாண்டம் தியரியும் இருக்கும் துகள்களும்-37

துகள்களை இரண்டு வகையாக பிரிக்கறாங்க  என போன பதிவில் பார்த்தோம். இப்போ அந்த துகள்கள் என்ன என்ன என பார்க்கலாம். முதல்ல விசை துகள்கள். இதில் நான்கு இருக்கின்றன.

விசை                 துகள்

வலு                    குளுயான்
குறை                 கு-போசான்,பூஜ்ய-போசான்
மின்காந்தம்     போட்டான்
புவியீர்ப்பு        கிராவிட்டான்

இதுல கிராவிட்டான் என்பது கற்பனை துகள் தான். புவியீர்ப்பு விசை இன்னும் இதில் இணைக்கபடவில்லை என முன்பே பார்த்திருக்கோம். அது இதனால் இருக்கலாம்ன்னு ஒரு ஊகம் தான். இந்த கு-போசான் என்பது குறை விசை போசான் என விரியும். இவைகளை பொதுவாக போசான்கள் எனவும் சொல்லுவாங்க. அதுனால இந்த இரண்டையும் குழப்பிக்க கூடாது. கணக்கு எடுத்துக்கும் போது கிராவிட்டான் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவது இல்லை. அந்த இடத்த பூஜ்ய-போசான் எடுத்துக்கும்.

அடுத்து எடை துகள்கள்

இதுல இரண்டு வகைகள் உண்டு. குவார்க் மற்றும் லெப்டான்.

குவார்க்குகள் ஆறு வகையாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.

 1. மேல்
 2. கீழ்
 3. அடி
 4. தலை
 5. இழுப்பு
 6. தெரியாதது 

(up,down,top,bottom,charm,strange).

 இவகளுக்கு எதிர்துகள்கள் உண்டு. இவைகளில் மேல்,கீழ்  துகள்கள் நிலையானவை. இந்த நிலையான துகள்கள் முதல் வம்ச துகள் என அழைக்கப்படுகின்றன. மற்ற இரண்டாம் வம்ச, மூன்றாம் வம்ச துகள்கள் நிலையற்றவை. மைக்ரோ நொடிப்பொழுதில் முதல் வம்ச துகள் ஆகின்றன.

லெப்டான்களும் ஆறு உண்டு. அவை

 1. எலக்ட்ரான்
 2. எலக்ட்ரான் நீயுட்ரினோ
 3. ம்யூயான்
 4. ம்யூயான் நீயுட்ரினோ
 5. ட்யூயான்
 6. ட்யூயான் நீயுட்ரினோ

குவார்க்குகளும் லெப்டான்களும் சேர்த்து பெர்மியான்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன


இப்போ

விசை துகள்கள் 4
பெர்மியான்கள் 12

ஆக மொத்தம் 16 துகள்கள். இதுல எடைக்கு காரணமாக சொல்லப்படுகின்ற ஹிக்ஸ்-போசான் சேர்த்துனா 17 துகள்கள். இத வச்சு தான் மொத்த அடிப்படை அமைப்பே விளக்கப்படுது.

இந்த ஒவ்வொரு குடும்ப துகள்களையும் தனித்தனியா பார்க்கலாம். அத்தோட கூடவே இந்த துகளின் இடையில் செயல்படும் துகள் எல்லாம் சேர்த்தா ஒரு இருநூறு வரும். அவைகளையும் அவைகளை கண்டுபிடிக்க துணை செய்த குவாண்டம் கொள்கைகளையும் பார்க்கலாம்.

இதுல ஜன்ஸ்டீனின் சார்பியல் விதியும் சேர்க்கபடலை அப்படீன்றதையும் நினைவில் வச்சுக்கோங்க.

ராஜசங்கர்.

No comments:

Post a Comment