இந்த பதிவில் இடப்படும் இடுகைகள் காப்புரிமை பெற்றவை.

Thursday, December 8, 2011

குவாண்டம் கொள்கையும் இருக்கும் துகள்களும் - 47

இந்த பதிவில் அடிப்படை துகள்கள் என்றால் என்ன? அவற்றை எப்படி பிரித்தார்கள் என பார்க்கபோறோம்.

அடிப்படை துகள் என்றால் அதற்கு சில இயல்புகள் இருக்கும்

1. அதை மேலும் பிரிக்கமுடியாது (இப்போதைக்கு)
2. அது மற்றைய துகள்களுடன் கூட்டு சேர்ந்து கூட்டு துகள்களை உருவாக்கும்.
3. ஏதேனும் ஒரு விசையை கொண்டு செல்வதாக இருக்கும்.

இந்த மூன்றைக்கொண்டு அதை அடிப்படை துகள் என பிரிப்பாங்க. முதலாவது இயல்பு கண்டிப்பாக இருக்கனும். அடுத்த இரண்டு இயல்புகள் பற்றி பார்ப்போம்.

மற்றைய துகள்களோடு சேர்ந்து கூட்டு துகள்களை உருவாக்குதல் என்பது கிட்டத்தட்ட அல்ல சரியான வேதிவினை போன்றதே.

நாம் வேதிவினை பற்றி படித்திருப்போம். வேதிவினை பற்றி எளிதில் புரியும் அல்லவா? அதே போல் தான் இந்த துகள்களும் இருக்குது. எப்படி ஆக்சிஜனும் ஹைட்ரஜனும் சேர்ந்து நீரை உருவாக்குதே அதே போல் இயற்பியலிலும் நடக்கும். இப்படி நடப்பதை சொல்வது தான் குவாண்டம் கொள்கை.

வேதியியலில் இரண்டு தனிமங்கள் சேர்ந்து ஓர் கலவை உண்டாகிறது. அதே போல் குவாண்டம் கொள்கையில் இரண்டு துகள்கள் சேர்ந்து இன்னோர் துகள் உண்டாகிறது. வேதியியலில் இல்லாத ஒன்று இங்கே உண்டு அது அடிப்படைத்துகள் எதேனும் ஒரு விசைக்கு வாகனமாக இருக்கும்.

அது என்னென்ன?

வலுவிசை - குளூயான்
மின்காந்த விசை - போட்டான்
குறை விசை - டபள்யூ மற்றும் ழீ போசான்
புவியீர்ப்பு விசை - கிராவிட்டான்

இதிலே கிராவிட்டான் மட்டும் தான் ஊக துகள். அதாவது இன்னும் கண்டு பிடிக்கப்படாத துகள்.

குறை விசை, வலு விசை பத்தி சொல்றேன் சொல்றேன்னு மட்டும் தான் சொல்றே இன்னும் அதை என்னன்னு சொல்லவே இல்லை என நீங்கள் கேட்பது என் காதில் விழுகிறது. அதை சொல்றதுக்கு விளக்கும் அடித்தளம் தான் இந்த பதிவு.

இந்த விசைகளில் இன்னொன்று உண்டு. அது இரண்டு விசைகளுக்கு ஒரே பெயர். எ.கா மின்காந்த விசை, மின்குறைவிசை என உண்டு. இது என்ன? ஒரே விசை தான் அது இரண்டு விதமாக செயல்படும். மின்சாரமும் காந்த சக்தியும் ஒரேவிசையின் இரண்டு முகங்கள். எனவே இப்படி. வேதியிலிலோ மற்றவற்றிலோ இப்படி இல்லை.

இங்க இன்னோன்னு கவனிக்கனும், மின்சாரம் கடத்துதல் எலெக்ட்ரான்கள் மூலமான்னு படிச்சிருக்கோமே ஆனா இங்க அது போட்டான்கள் என போட்டிருக்கேன்னு உங்களுக்கு சந்தேகம் வரலாம். அது தான் உண்மை.

இது தான் செவ்வியல் இயற்பியலுக்கும் குவாண்டம் இயற்பியலுக்கும் இருக்கும் வித்தியாசம். செவ்வியல் இயற்பியல் அதாவது நாம் அன்றாட வாழ்வில் பார்க்கும் இயற்பியல் கொஞ்சம் பெரிய அளவில் கணக்கிடும். ஆனால் குவாண்டம் இயற்பியலோ மிகமிக சிறிய அளவில் கணக்கிடும்.

இந்த அடிப்படை துகள், அது கொண்டு செல்லும் விசை பார்த்தோம். இந்த இரண்டையும் விளக்குவது தனித்தனி கொள்கைகள்.

வலுவிசை - குளூயான் - குவாண்டம் கோரோடைனமிக்ஸ்
மின்காந்த விசை - போட்டான் - குவாண்டம் எலெக்ட்ரோ டைனமிஸ்
குறை விசை - டபள்யூ மற்றும் ழீ போசான் - எலெக்ட்ரோ வீக்தியரி
புவியீர்ப்பு விசை - கிராவிட்டான் - ஜெனரல் ரிலேட்டிவிட்டி (பொது சார்பியல்)

ஆக நாலு விசை, நாலு துகள், நாலு கொள்கை. இது மொத்தமா குவாண்டம் கொள்கையில் அடக்கம்.

இப்போ இந்த நாலும் தனித்தனியா வேலை செய்யுறது பத்தி தெரியும் ஆனா எப்படி இந்த நாலும் சேர்ந்து வேலை செய்யுதுன்னு தெரியாது. அதை கண்டு பிடிச்சிட்டா உடனே நாம என்னவேண்ணாலும் செய்யலாம்.

2 comments:

suryajeeva said...

தொடர்கிறேன்

VELU.G said...

நானும் தொடர்கிறேன்

Post a Comment