இந்த பதிவில் இடப்படும் இடுகைகள் காப்புரிமை பெற்றவை.

Wednesday, September 5, 2012

அணு உலை - ஏன் எதற்கு எப்படி? - 4

அணு உலையில் இருந்து மின்சாரம் எப்படி எடுக்கிறார்கள் என விளக்கும் படம்

File:PressurizedWaterReactor.gif


அணு உலைக்கு உள்ளே என்னென்ன இருக்கும் என்பதை சொல்லும் படம்

File:Reactorvessel.gif

அணு உலையின் உள்ளே எப்படி வினை நடக்கிறது என விளக்கும் படம்

File:Thermal reactor diagram.png


அணு உலையின் தலைப்பகுதி எப்படி இருக்கும் என்பதன் படம்

File:Reactor Vessel head.jpg


உருக்கப்பட்ட உப்பை எரிபொருளாக கொண்ட அணு உலையின் அமைப்பு

File:MSRE Core.JPG

RMBK எனப்படும் அணு உலை வகையின் எரிபொருள் கம்பிகள்

File:Rbmk fuel rods holder.png

அதன் உலை வடிவமைப்பு

File:RBMK English.PNG

அதன் கட்டுப்படுத்தும் கம்பிகளின் வடிவமைப்பு


File:RBMK Reaktor ChNPP-4.PNG

நீலம் - ஆரம்ப நீயூட்ரான் மூலங்கள்
மஞ்சள் - உலையின் அடிப்பகுதியில் இருக்கும் கட்டுப்படுத்தும் கருவிகள்.
பச்சை - கட்டுப்படுத்தும் கம்பிகள்
சிகப்பு - தானாக இயங்கும் கட்டுப்படுத்தும் கம்பிகள்

லித்துவேனியா நாட்டில் இருக்கும் இக்கலீனா அணு உலையின் உலை அறை.

File:RBMK reactor from Ignalina.gif


செர்னோர்வ் கதிரொளி எனப்படும் ஒளியில் ஒளிரும் அமெரிக்க ஓரிகான் மாநிலத்தில் இருக்கும் ரீட் கல்லூரியில் இருக்கும் ஆராய்ச்சி அணு உலை

File:Cerenkov Effect.jpg

அமெரிக்காவில் நார்த் கரோலினா மாநில பல்கலைகழத்தில் இருக்கும் அணு உலையின் கோர்


File:Pulstar2.jpg
No comments:

Post a Comment